Trang chủ » Máy chấm công»

Máy chấm công khuôn mặt

Số sản phẩm / trang / trang

 • Máy chấm công khuôn mặt & vân tay GIGATA FA-113

  Giá: 8.100.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chấm công khuôn mặt & vân tay GIGATA FA-113

  Máy chấm công khuôn mặt & vân tay GIGATA FA-113

  Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội và TP.HCM

  8.100.000 đ

 • Máy chấm công khuôn mặt & vân tay IFACE 302

  Giá: 8.950.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chấm công khuôn mặt & vân tay IFACE 302

  Máy chấm công khuôn mặt & vân tay IFACE 302

  Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội và TP.HCM

  8.950.000 đ

 • Máy chấm công khuôn mặt & thẻ MITA 007

  Giá: 6.800.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chấm công khuôn mặt & thẻ MITA 007

  Máy chấm công khuôn mặt & thẻ MITA 007

  Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội và TP.HCM

  6.800.000 đ

 • Máy chấm công khuôn mặt & vân tay IFACE 800

  Giá: 8.720.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chấm công khuôn mặt & vân tay IFACE 800

  Máy chấm công khuôn mặt & vân tay IFACE 800

  Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội và TP.HCM

  8.720.000 đ

 • Máy chấm công khuôn mặt RONALD JACK VF 300

  Giá: 5.600.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chấm công khuôn mặt RONALD JACK VF 300

  Máy chấm công khuôn mặt RONALD JACK VF 300

  Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội và TP.HCM

  5.600.000 đ

 • Máy chấm công khuôn mặt & vân tay IFACE 400

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chấm công khuôn mặt & vân tay IFACE 400

  Máy chấm công khuôn mặt & vân tay IFACE 400

  Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội và TP.HCM

  Liên hệ

 • Máy chấm công khuôn mặt BIO 700

  Giá: 7.260.000 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chấm công khuôn mặt BIO 700

  Máy chấm công khuôn mặt BIO 700

  Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội và TP.HCM

  7.260.000 đ


Số sản phẩm / trang / trang

 

 

Sản phẩm đã xem