Máy hút bụi

 • Máy hút bụi công nghiệp khô, ướt PD80H

  Giá: 7.250.000 d

  Bảo hành: 24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy hút bụi công nghiệp khô, ướt PD80H Máy hút bụi công nghiệp khô, ướt PD80H

  7.250.000 đ

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM
 • Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 803

  Giá: 7.280.000 d

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 803 Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 803

  7.280.000 đ

 • Máy hút bụi công nghiệp Palada PD70

  Giá: 5.000.000 d

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy hút bụi công nghiệp Palada PD70 Máy hút bụi công nghiệp Palada PD70

  5.000.000 đ

  Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội và TP.HCM
 • Máy hút bụi công nghiệp Palada PD80

  Giá: 6.570.000 d

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy hút bụi công nghiệp Palada PD80 Máy hút bụi công nghiệp Palada PD80

  6.570.000 đ

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM
 • Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 802J-3

  Giá: 9.550.000 d

  Bảo hành: 24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 802J-3 Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 802J-3

  9.550.000 đ

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM
 • Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 80-3

  Giá: 6.750.000 d

  Bảo hành: 18 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 80-3 -7% Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 80-3

  6.750.000 đ

  7.290.000 đ

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM
 • Máy hút bụi công nghiệp Palada PD15

  Giá: 2.500.000 d

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy hút bụi công nghiệp Palada PD15 -13% Máy hút bụi công nghiệp Palada PD15

  2.500.000 đ

  2.860.000 đ

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM
 • Máy hút bụi công nghiệp Palada PD60-2Q

  Giá: 5.200.000 d

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy hút bụi công nghiệp Palada PD60-2Q -7% Máy hút bụi công nghiệp Palada PD60-2Q

  5.200.000 đ

  5.580.000 đ

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM
 • Máy hút bụi công nghiệp Palada PD803J

  Giá: 7.280.000 d

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy hút bụi công nghiệp Palada PD803J -16% Máy hút bụi công nghiệp Palada PD803J

  7.280.000 đ

  8.690.000 đ

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM
 • Máy hút bụi công nghiệp Palada PD30

  Giá: 2.900.000 d

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy hút bụi công nghiệp Palada PD30 -11% Máy hút bụi công nghiệp Palada PD30

  2.900.000 đ

  3.250.000 đ

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

Máy chà sàn

 • Máy chà sàn liên hợp Palada PD-50D

  Giá: 38.500.000 d

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Palada PD-50D -18% Máy chà sàn liên hợp Palada PD-50D

  38.500.000 đ

  46.850.000 đ

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM
 • Máy chà sàn - thảm công nghiệp Palada PD-005

  Giá: 10.350.000 d

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn - thảm công nghiệp Palada PD-005 Máy chà sàn - thảm công nghiệp Palada PD-005

  10.350.000 đ

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Và TP.HCM
 • Máy chà sàn - thảm công nghiệp Palada PD 1A

  Giá: 10.688.000 d

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn - thảm công nghiệp Palada PD 1A Máy chà sàn - thảm công nghiệp Palada PD 1A

  10.688.000 đ

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Và TP.HCM
 • Máy chà sàn liên hợp Palada PD-50C

  Giá: 29.500.000 d

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Palada PD-50C -17% Máy chà sàn liên hợp Palada PD-50C

  29.500.000 đ

  35.648.000 đ

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM
 • Máy chà sàn liên hợp Palada PD-70C

  Giá: 31.500.000 d

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp Palada PD-70C -14% Máy chà sàn liên hợp Palada PD-70C

  31.500.000 đ

  36.582.000 đ

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM
 • Máy chà sàn Palada PD1AE

  Giá: 10.880.000 d

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Palada PD1AE -12% Máy chà sàn Palada PD1AE

  10.880.000 đ

  12.360.000 đ

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM
 • Máy chà sàn liên hợp cánh bướm Palada PD2A

  Giá: 26.600.000 d

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp cánh bướm Palada PD2A -10% Máy chà sàn liên hợp cánh bướm Palada PD2A

  26.600.000 đ

  29.500.000 đ

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM
 • Máy chà sàn Palada PD-002

  Giá: 9.200.000 d

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Palada PD-002 -33% Máy chà sàn Palada PD-002

  9.200.000 đ

  13.700.000 đ

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Và TP.HCM
 • Máy chà sàn Palada PD2AE

  Giá: 11.299.000 d

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn Palada PD2AE -14% Máy chà sàn Palada PD2AE

  11.299.000 đ

  13.195.000 đ

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM
 • Máy chà sàn liên hợp mini Palada PD201

  Giá: 20.200.000 d

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chà sàn liên hợp mini Palada PD201 -23% Máy chà sàn liên hợp mini Palada PD201

  20.200.000 đ

  26.300.000 đ

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và TP.HCM

Máy rửa xe

Máy nén khí

Máy bơm mỡ

 

 

Sản phẩm đã xem